2017

Regionale Onderwijs Centra: verder studeren bij het ROC

Blog

Om uzelf verder te ontwikkelen zijn er verschillende wegen te bewandelen. Als u de keuze maakt om meer kennis te vergaren en zo tot dienst te kunnen zijn voor de wereld om u heen, dan kan een opleidingsinstituut als een Regionaal Onderwijs Centrum u hierbij begeleiden. Het ROC Nederland biedt meer dan 150 opleidingen die u kunnen voorbereiden op een baan of het grondwerk kunnen leggen voor andere studies. Welke opleiding kunt u volgen bij het ROC?

8 augustus 2017

Carriere- en werkbegeleiding: jobcoaching

Blog

Vier vormen van jobcoaching Jobcoaching is kortweg het begeleiden van werknemers naar en in een baan. Er zijn echter verschillende vormen van jobcoaching. Hieronder leest u daar meer over, zodat u kunt bepalen aan welke vorm van jobcoaching u behoefte hebt.  1. Jobcoaching als begeleiding van werknemers met een beperking De eerste vorm van jobcoaching is begeleiding van mensen die door een ziekte of handicap een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

21 juli 2017