Carriere- en werkbegeleiding: jobcoaching

Blog

Vier vormen van jobcoaching

Jobcoaching is kortweg het begeleiden van werknemers naar en in een baan. Er zijn echter verschillende vormen van jobcoaching. Hieronder leest u daar meer over, zodat u kunt bepalen aan welke vorm van jobcoaching u behoefte hebt. 


1. Jobcoaching als begeleiding van werknemers met een beperking

De eerste vorm van jobcoaching is begeleiding van mensen die door een ziekte of handicap een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vooral als u een ontwikkelingsstoornis hebt, zoals autisme of ADHD, dan kunt u veel baat hebben bij begeleiding door een jobcoach. Mensen met een ontwikkelingsstoornis zijn vaak bijzonder getalenteerd, maar snel overprikkeld, waardoor het moeilijk is om goed op een werkplek te functioneren. Het is dan fijn als u iemand hebt om op terug te vallen en die met de werkgever om tafel gaat zitten als er problemen zijn. Een jobcoach is aanwezig bij sollicitatiegesprekken, geeft de werkgever uitleg over wat uw beperking inhoudt, stelt u voor aan collega's en begeleidt u op de werkvloer tot u zelfstandig kunt functioneren. 


2. Jobcoaching als re-integratie voor langdurig werklozen

Er zijn verschillende redenen waarom u er niet in slaagt om een baan te vinden. Dat kan te maken hebben met een ziekte of handicap, maar ook aan economische omstandigheden liggen. Hoe dan ook: langdurige werkloosheid is slecht voor het zelfvertrouwen. Gelukkig zijn er re-integratieprojecten waarbij een jobcoach u helpt om een nieuwe baan te vinden. U kunt een tijdje als vrijwilliger aan de slag om werkervaring op te doen en door te stromen naar een reguliere baan. Ook is het mogelijk om een eigen bedrijf op te zetten. Een jobcoach kan u informeren over subsidiemogelijkheden en steunt u in de opstartfase.


3. Jobcoaching binnen een organisatie

Werknemers zijn het kapitaal van een organisatie. Veel werkgevers investeren dan ook in hun personeel door middel van coaching. Veel leidinggevenden vervullen de rol van jobcoach die werknemers in hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Wat zijn de sterke punten van de werknemer? Wat wil hij of zij bereiken? Hoe kan de organisatie daarbij helpen? Welke obstakels zijn er bij het behalen van doelen? Zeker als u net aan een nieuwe functie bent begonnen binnen het bedrijf, door een promotie of overplaatsing, is het fijn om begeleiding te krijgen. U bevindt zich in een overgangsfase en kan soms aan uzelf twijfelen. Een jobcoach motiveert u om door te zetten.


4. Jobcoaching voor particulieren

U kunt ook uit eigen beweging een jobcoach bezoeken, bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent over uw huidige baan en wilt verkennen wat uw mogelijkheden zijn. Een jobcoach stelt u prikkelende vragen om zo te ontdekken hoe u uw toekomst ziet, wat uw talenten zijn en waar u aan moet werken. Vaak doet de jobcoach tijdens de sessies een aantal praktische oefeningen met u en geeft daar feedback op. Ook kunt u bij een jobcoach terecht voor een beroepskeuzetest en kan hij of zij u meer vertellen over verschillende branches en bijscholingscursussen.

 

Tip: kijk bij LeekerweideGroep voor een jobcoach die hulp aan langdurige werklozen in Noord-Holland kan bieden!

Delen

21 juli 2017

Voorgezet- en volwassenenonderwijsblog

Hallo, mijn naam is Fatima en ik ben geboren in Dordrecht. In 2006 haalde ik mijn hbo bachelor toegepaste wiskunde. Ik begon met les geven aan de onderbouw van een middelbare school in mijn geboorteplaats. In 2010 besloot ik dat ik me als leerkracht verder wilde ontwikkelen. Ik deed diverse cursussen en solliciteerde in 2012 op een baan in het volwasseneonderwijs. Ik werk nu op beide scholen part-time. Werken in het volwassenenonderwijs is een hele bijzondere uitdaging. Ik tref niet alleen scholieren aan die zakken voor hun examens, maar ook ook mensen die nooit een diploma hebben kunnen halen. Ik geniet iedere dag van mijn werk in het voorgezet- en volwassenenonderwijs. Lees er alles over in mijn blog.